HUDSVAMP

Hudsvamp är något som kan drabba vilken kroppdel som helst på din kropp.
Det som orsakar svampinfektion i huden är så kallad trådsvampar och jästsvampar.
Jästsvampar finns normalt på huden och har du en känslig hud kan de orsaka utslag.
Hur blir man då smittad av hudsvamp. Jo husdjur kan tex överföra smitta.
Om du tex har en hund som har drabbats av en svampinfektion kan den sprida sig till dig om du kelar med den.
Vanligaste orsaken är dock att smittan sker från miljöer som svamparna trivs i.
Det vanligast är i omklädningsrum, simhallar och duschrum. Där är det varmt och fuktigt
något som hudsvamparna trivs i.
Har du en hud där motståndskraftigheten inte är den bästa är du mer sårbar.
Du blir smittad av hudflagnor. Sporer bildas vid en svampinfektion som gör att huden flagnar och den kan innehålla dessa sporer.
Får din hud kontakt med denna hud kan du bli smittad. Det är då man tex kan få fotsvamp som är en utav de vanligaste svampinfektionerna.
Mer än hälften av Sveriges befolkning drabbas av fotsvamp någon gång under sin livstid.
Det säger lite hur vanligt det är att få fotsvamp. En utsatt grupp är idrottare som ofta vistas i miljöer där det förekommer mycket hudsvamp då det är gynsamma förhållanden för svampen att leva i.